• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020


KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày đăng: 10-03-2015
Đọc: 11822 lượt

CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015.

STT

MÔN

HỌ

TÊN

LỚP

GIẢI

1

Toán

Đỗ Nguyên

KHÁNH

12CT

Nhất

2

Toán

Phan Vũ Minh

HIẾU

12CT

Nhất

3

Toán

Trần Lý Khánh

LINH

12CT

Nhất

4

Toán

Nguyễn Lê Thảo

VY

12CT

Nhất

5

Toán

Trần Phạm Phú

HƯNG

12CT

Nhất

6

Toán

Nguyễn Thành

PHÚC

12CT

Nhì

7

Toán

Lê Ngọc Đan

THI

12CT

Nhì

8

Toán

Nguyễn Văn Nhật

MINH

12CT

Nhì

9

Toán

Huỳnh Bá Đông

NHẬT

12CT

Nhì

10

Toán

Đặng Minh

TÂM

12CT

Ba

11

Toán

Lê Trần Huy

THẮNG

12CT

Ba

12

Toán

Nguyễn

MẪN

12CT

Ba

13

Trương Huê

Bảo

12.1

Nhất

14

Trần Phúc

Khang

12.1

Nhất

15

Lương Minh

Thư

12.1

Nhất

16

Nguyễn Ngọc Phương

Trinh

12.5

Nhì

17

Đỗ Nguyễn Khánh

Duy

12.2

Nhì

18

Trần Minh

Ngọc

12.4

Nhì

19

Nguyễn Ngọc Minh

Châu

12.3

Ba

20

Hóa

Trương Thị Hoài

Linh

12.1

Nhất

21

Hóa

Nguyễn Tấn Phước

Thịnh

12.1

Ba

22

Hóa

Lê Phạm Hữu

Tâm

12.1

Ba

23

Hóa

Nguyễn Trần Thiên

Phúc

12.1

Ba

24

Sinh

Huỳnh Vi

Luân

12.2

Nhất

25

Sinh

Lưu Hoàng

Trúc

12.2

Nhất

26

Sinh

Ngô Tuấn

12.2

Nhì

27

Sinh

Nguyễn Hồ Thanh

Vân

12.2

Nhì

28

Sinh

Tô Minh

Cường

12.2

Ba

29

Văn

Nguyễn Phương

MAI

12CV

Nhất

30

Văn

Võ Huỳnh Như

ANH

12.4

Nhì

31

Văn

Nguyễn Hoàng Thu

TRANG

12CV

Nhì

32

Văn

Đinh Thị Kim

CƯƠNG

12CV

Nhì

33

Văn

Dương Thiện Trang

THANH

12.3

Nhì

34

Văn

Lê Nguyễn Kim

HOÀNG

12CV

Ba

35

Văn

Đỗ Hoàng Hồng

TRANG

12.5

Ba

36

Văn

Phạm Quốc

ĐỊNH

12CV

Ba

37

Văn

Phạm Vũ Khánh

DUNG

12.5

Ba

38

Văn

Bùi Hoàng Mỹ

LINH

12CV

Ba

39

Văn

Võ Nguyễn Khánh

LINH

12CV

Ba

40

Văn

Diệp Ngọc

THY

12.5

Ba

41

Văn

Dao Lệ

TRINH

12.5

Ba

42

Sử

Trần Đăng

Khôi

12.4

Ba

43

Địa

Trần Thi

Diệu

12.2

Nhất

44

Địa

Đặng Mỹ

Phụng

12.4

Nhì

45

Địa

Nguyễn Phan Minh

Tâm

12.5

Ba

46

Anh

Phạm Vũ Lam

Điền

12CA

Nhất

47

Anh

Diệp Thế

Thịnh

12CA

Nhất

48

Anh

Thái Đoàn Bảo

Ngọc

12CA

Nhất

49

Anh

Hồ Gia

Thịnh

12CA

Nhất

50

Anh

Nguyễn Đức

Nam

12CA

Nhất

51

Anh

Phạm Trúc Nhật

Quỳnh

12.3

Nhì

52

Anh

Đinh Công

Huy

12CA

Nhì

53

Anh

Nguyễn Đăng

Thụy

12CA

Nhì

54

Anh

Phan Tuấn

12CA

Nhì

55

Anh

Võ Lê

Nguyên

12CA

Nhì

56

Anh

Lê Hải

Dung

12CA

Ba

57

Anh

Lê Gia

Hân

12CA

Ba

58

Anh

Chung Minh

Khôi

12.3

Ba

59

Anh

Võ Hoàng

Phúc

12CA

Ba

60

Anh

Lý Ngọc Tường

Minh

12CA

Ba

61

Anh

Nguyễn Quốc

Tuyển

12CA

Ba

62

Anh

Trần Lệ Ngọc

Trâm

12.5

Ba

63

Anh

Ngô Thanh Phương

Anh

12CA

Ba

64

Anh

Trịnh Thục

Nguyên

12.5

Ba


Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 1108