• Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
 • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019


KẾT QUẢ KỲ THI HSG OLP NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày đăng: 12-04-2017
Đọc: 6274 lượt

CHÚC MỪNG CÁC EM ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI

HỌC SINH GIỎI OLYMPIC  TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ 23  VÀ OLYMPIC THÁNG 4 LẦN 3 NĂM HỌC 2016 - 2017


I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI OLP THÁNG 4 LẦN 3

STT Họ Tên Lớp Môn Huy chương
1 Háu Phương Thảo Nhi 10.1 Toán BẠC
2 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 10.5 Toán BẠC
3 Dương Đức Bình 11.1 Toán BẠC
4 Trịnh Thị Thanh Thủy 10.5 Toán VÀNG
5 Nguyễn Tuấn Đức 11.1 Toán VÀNG
6 Tiêu Chấn Nam 11.1 Toán VÀNG
7 Trương Hoàng Lâm 10.3 Vật lý BẠC
8 Trang Yến Phụng 10CT Vật lý VÀNG
9 Huỳnh Minh Nhật 10.2 Vật lý VÀNG
10 Lại Tiến Hưng 11CT Vật lý VÀNG
11 Trần Đình Đăng Khoa 11.1 Vật lý VÀNG
12 Trần Nhật Thắng 11.1 Vật lý VÀNG
13 Mạch Dương Thiên Phi 11CT Hóa học BẠC
14 Phạm Hoàng Long 11.1 Hóa học VÀNG
15 Doãn Nguyễn Thanh Phong 11.2 Hóa học VÀNG
16 Võ Nguyễn Tú Anh 10CT Sinh học BẠC
17 Trần Nguyên Thuận 10CV Sinh học BẠC
18 Lê Trần Gia Linh 10.4 Sinh học ĐỒNG
19 Vương Tú Bình 11.2 Sinh học VÀNG
20 Nguyễn Ái Phương 11.2 Sinh học VÀNG
21 Phạm Trung Hiếu 11.2 Sinh học VÀNG
22 Huỳnh Lê Quý Khoa 11.5 Ngữ văn BẠC
23 Nguyễn Viết Đình Duy 10.1 Ngữ văn ĐỒNG
24 Bùi Thị Phước Ngọc 11.4 Ngữ văn VÀNG
25 Liên Bích Như 11.4 Ngữ văn VÀNG
26 Lý Minh Doanh 11.2 Lịch sử BẠC
27 Hứa Ngọc Nghi Lâm 11.3 Lịch sử BẠC
28 Lê Kim Anh 10.3 Lịch sử ĐỒNG
29 Tô Gia Trân 10.5 Lịch sử VÀNG
30 Phạm Thị Thu Hằng 11.1 Lịch sử VÀNG
31 Bùi Ngọc Lam Phương 11.4 Địa lý BẠC
32 Trần Thị Khánh Linh 11CA Địa lý BẠC
33 Nguyễn Mai Thảo Nguyên 10.3 Địa lý ĐỒNG
34 Bùi Nguyên Triệu Ngọc 10CV Địa lý ĐỒNG
35 Nguyễn Hồng Châu Long 11CA Địa lý ĐỒNG
36 Nguyễn Quang 10CV Tiếng Anh BẠC
37 Huỳnh Nhật Nam 10.5 Tiếng Anh BẠC
38 Nguyễn Hoàng Long 11.5 Tiếng Anh BẠC
39 Tống Minh Anh 11CT Tiếng Anh ĐỒNG
40 Vũ Tuấn Đạt 11.4 Tiếng Anh VÀNG
41 Nguyễn Trí Đạt 11CT Tin học ĐỒNG


II. DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI OLP TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN 23


STT HỌ TÊN LỚP MÔN HUY
CHƯƠNG
1 Nguyễn Minh Khang 10CT Toán Bạc
2 Trần San San 10CV Văn Vàng
3 Nguyễn Hồng Anh 11CV Văn Bạc
4 Trần Nguyễn Bảo Khanh 10CV Văn Đồng
5 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 11CV Văn Đồng
6 Lê Xuân Yến 11CV Văn Đồng
7 Nguyễn Tấn Tài 11.1 Địa Bạc
8 La Chí Bàng 10.5 Địa Đồng
9 Phạm Ngọc Mai Thy 11CV Địa Đồng
10 Trương Tùng Lâm 11CA Anh Bạc
11 Nguyễn Thái Sang 11CA Anh Bạc
12 Huỳnh Học Lâm 10CA Anh Đồng
13 Nguyễn Ngọc Phương Linh 11CA Anh ĐồngBình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1358 
|
 Hôm nay: 1664