• Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

Ngày đăng: 29-09-2018
Đọc: 1149 lượt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

Stt

Tuần

Thời gian

Nội dung công tác

Bộ phận liên quan

Ghi chú

1

01/10 - 07/10

01/10

Chào cờ đầu tháng

Toàn trường

 

Sinh hoạt chuyên đề GD KNS "Kỹ năng kiểm soát bản thân

2

08/10 - 14/10

8,10,

12/10

Kiểm tra tập trung (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu)

Toàn trường

 

13/10

Thi chọn đội tuyển HSG OLP K10, 11

Tổ BM, Giáo vụ

 

14/10

Lễ Kết nạp Đoàn

Đoàn thanh niên

 

 

Hội Nghị CCVC; Đăng ký danh hiệu thi đua tập thể và bình bầu Phụ nữ 2 giỏi XS; Tổ chức nữ đoàn viên đăng ký "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"

BCH CĐ

 

3

15/10 - 21/10

15-21/10

Đại hội Chi đoàn

GVCN, các Chi đoàn

 

15-20/10

Nộp điểm giữa HKI

GVBM, Giáo vụ

 

18/10

Kiểm tra công tác năm học

Đoàn SP, BCH, TLTN

Dự kiến

4

22/10 - 27/10

26/10

Họp giao ban Chuyên môn tháng 10

BGH, TT, NT, CTCĐ, TLTN, TKHĐ

 

27/10

Đại hội Đoàn trường

BGH, BCH, TLTN, Đoàn viên

Dự kiến

22/10-03/11

Thu các khoản đầu năm học

BGH, VP, GVCN

 

 

BAN GIÁM HIỆU


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1169 
|
 Hôm nay: 609