• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


Tài khoản dùng đăng nhập khai báo thông tin phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 02-03-2020
Đọc: 1873 lượt

Học sinh cập truy cập trang capnhatdulieu.hcm.edu.vn, đăng nhập hệ thống với Tên đăng nhậpMật khẩu xem trong File đính kèm bên dưới.

Lớp 10.1: File đính kèm

Lớp 10.2: File đính kèm

Lớp 10.3:  File đính kèm

Lớp 10.4: File đính kèm

Lớp 10.5: File đính kèm

Lớp 10CT: File đính kèm

Lớp 10CV: File đính kèm

Lớp 10CA:  File đính kèm

Lớp 11.1: File đính kèm

Lớp 11.2: File đính kèm

Lớp 11.3: File đính kèm

Lớp 11.4: File đính kèm

Lớp 11.5: File đính kèm

Lớp 11CT: File đính kèm

Lớp 11CV: File đính kèm

Lớp 11CA: File đính kèm

Lớp 12.1: File đính kèm

Lớp 12.2: File đính kèm

Lớp 12.3: File đính kèm

Lớp 12.4: File đính kèm

Lớp 12.5: File đính kèm

Lớp 12CT: File đính kèm

Lớp 12CV: File đính kèm

Lớp 12CA: File đính kèm


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 723