• Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


Ban Giám Hiệu qua các thời kì

Ngày đăng: 11-11-2009
Đọc: 23940 lượt

Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng

qua các thời kì
 


alt         alt        alt

PGS-TS  Nguyễn Kim Hồng                                          Th.S Đặng Chính Nghĩa                             TS Lê Thị Thiên Hương

Hiệu trưởng (1999 - 2001)                                          Hiệu trưởng (2001 - 2005)                       Phó Hiệu trưởng (1999 - 2001)

 

                                                 alt

                                                                  TS  Nguyễn Thị Ảnh

                                                                                 Hiệu trưởng (2005 đến 2010) 

                                                     alt        

                                                                                          Th.S  Lê Thành Thái

                                                                                  Hiệu trưởng (2010 đến nay)

                                                     alt

                                                                      Th.S  Lê  Thị Lan Anh

                                                                                 Phó  Hiệu trưởng (2008 đến nay)

 

 

                                                                       Th.S  Đỗ Công Đoán

                                                            Phó  Hiệu trưởng (2010 đến nay)


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1112 
|
 Hôm nay: 1262