• Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


Các tổ bộ môn

Ngày đăng: 20-11-2009
Đọc: 35948 lượt
 1. 1. Tổ Toán, Tin học:

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Lê Thành Thái

Th.S

GV cơ hữu, nguyên Tổ trưởng Tổ Toán từ năm 2001 đến 2005

x

 

Nguyễn Thái Hòa

CN

GV mời giảng , nguyên là Tổ trưởng Tổ Toán năm học 2000 – 2001

 

x

Đặng Ngọc Hà

CN

GV mời giảng ,nguyên là Tổ trưởng Tổ Toán năm học 1999 - 2000

 

x

Đỗ Công Đoán

Th.S

GV cơ hữu ,Tổ trưởng Tổ Toán từ năm 2006 đến 2010

x

 

Lê Thu Hương

CN

GV cơ hữu

x

 

Hoàng Công Chức

Th.S

GV cơ hữu, Tổ trưởng Tổ Toán từ năm 2010 đến nay

x

 

Trần Bích Ngọc

CN

GV mời giảng

 

x

Nguyễn Công Minh

Th.S

GV cơ hữu

x

 

Nguyễn Thị Nga

T.S

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM

 

x

Lê Anh Vũ

PGS.TS

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM, phụ trách khối chuyên

 

x

Tăng Minh Dũng

Th.S

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM

 

x

Nguyễn Thế Anh

Th.S

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM, dạy khối chuyên

 

x

Lê Văn Phúc

TS

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM, dạy khối chuyên

 

x

Hồ Lộc Thuận

Th.S

GV cơ hữu

x

 

Trần Thái An Nghĩa

Th.S

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM, dạy khối chuyên

 

x

Lê T. Bảo Thiên Trung

TS

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM

 

x

Vũ Như Thư Hương

Th.S

GV mời giảng

 

x

Phan Lê Hoài Thanh

CN

GV cơ hữu

x

 

Nguyễn Minh Hải

CN

GV mời giảng môn tin học

 

x

Trần Thị Phương Nam

CN

GV mời giảng môn tin học

x

 

Trần Hoài Thanh

CN

GV mời giảng môn tin học

 

x

Lê Thị Khánh Hiền

CN

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM, dạy khối chuyên

 

x

Nguyễn Thành Nhân

CN

GV khoa Toán – Tin ĐHSP TPHCM, dạy khối chuyên

 

x

Lê Quang Minh

Th.S

GV cơ hữu

x

 

Trần Thị Thanh Nhãn

CN

GV mời giảng

x

 

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

CN

GV mời giảng

x

 

Trương Hoàng Nhu

CN

GV mời giảng

 

x

Dương Quốc Thái

CN

GV mời giảng

 

x

Phạm Thị Tuyết

Th.S

GV mời giảng

x

 

Lê Chân Đức

Th.S

GV mời giảng

x

 

Trần Nữ Tú Trinh

CN

GV mời giảng

x

 

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Th.S

GV mời giảng

x

 

 

 1. 2. Tổ Vật lí - KTCN :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Thầy Vũ Thạch Lương

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Trần Minh Hưng

Cử nhân

Giảng viên khoa Vật lý

 

x

Thầy Lưu Đình Nhân

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Hàn Thanh Tùng

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Nguyễn Xuân Khoái

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Chung Thị Mỹ Hạnh

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Trần Minh Dũng

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Lê Thái Quang

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Huỳnh Mỹ Hạnh

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Ngô Văn Thiện

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Trương Quốc Thắng

Cử nhân

Giáo viên cơ hữu

 

x

Cô Nguyễn Thị Ngọc Mai

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Nguyễn Đông Hải

Tiến sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Phan Ngọc Hưng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Bùi Tuyết An

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Tạ Thanh Tâm

Cử nhân

Giáo viên cơ hữu

x

 

Cô Nguyễn Hoàng Trúc

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Thầy Lương văn Lĩnh

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

x

 

Thầy Nguyễn Hữu Dũng

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

x

 

Cô Nguyễn Huy Ánh

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Trần Triệu Phú

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Ng. Đức Thanh Tuyền

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Thầy Nguyễn Văn Xê

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Châu Thị Kim Yến

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Bùi Ngọc Thu

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Nguyễn Duy Anh

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

x

 

Thầy Đặng Hồ Hải

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

x

 

Thầy Cao Anh Tuấn

TS

Giáo viên mời giảng

x

 

Hoàng Đức Tâm

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

Lâm Văn Sa Huỳnh

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

 

 1. 3. Tổ Hóa học :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Thầy  Hồ Xuân Đậu

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Hoá ĐHSP

 

x

Thầy Nguyễn Văn Ngân

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Hoá ĐHSP

 

x

Cô Trần Thị Vân

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Hoá ĐHSP

 

x

Thầy Lê Kiều Anh

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Trần Thị Hồng Anh

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

x

 

Cô Trần Thị Hiền

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu (Tổ trưởng)

x

 

Cô Văn Thị Hồng Nguyệt

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Thầy Nguyễn Hoàng Hạt

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Thầy Phan Trọng Quý

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

x

 

Thầy Trịnh Lê Hồng Phương

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Hoá ĐHSP

 

x

Thầy Mai Anh Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Hoá ĐHSP

 

x

Ng. Thị Thanh Hiền

Cử nhân

Giáo viên mời giảng

x

 

 

 1. 4. Tổ Sinh học :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Cô Dương Thị Bạch Tuyết

Tiến sĩ

Giảng viên Khoa Sinh ĐHSP

 

x

Cô Lê Thị Minh

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Sinh ĐHSP

 

x

Cô Nguyễn Thúy Ái

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Sinh ĐHSP

 

x

Cô Ngô Thị Lan

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Sinh ĐHSP

 

x

Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Trịnh Ngọc Thạch

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Trần Thị Hồng Vân

CN

Giáo viên cơ hữu (Tổ trưởng)

x

 

Lê Phan Quốc

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Sinh ĐHSP

x

 

Nguyễn Văn Lân

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Nguyễn Thiện Phú

CN

Giảng viên Khoa Sinh ĐHSP

x

 

Phan Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Sinh ĐHSP

x

 

 

 1. 5. Tổ Ngữ Văn :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Hà Phương Minh

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Dương Thị Hồng Hiếu

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Phùng Thị Mai Phương

TS

Giáo viên mời giảng

 

x

Đỗ Huỳnh Mai

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Lê Thị Thu Tuyết

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Diệp Anh

CN

Giáo viên cơ hữu

 

x

Lê Thị Lan Anh

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Hoàng Phong Tuấn

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

Bùi Xuân Thuỵ An

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Phan An Na

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Trương Thị Thái Hoà

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Thanh Nga

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Đoàn Thị Vân

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Nguyễn Thị Phương

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Ngọc Yên

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Nguyễn Thị Hải Yến

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

Phan Duy Khôi

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Lê Thị Ngọc Chi

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Hoàng Thị Minh Hoa

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Ng Phước Bảo Khôi

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

Lê Duy Tân

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

 1. 6. Tổ Lịch Sử :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Cô Nguyễn Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Trần Thanh Thanh

TS

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Nguyễn Thị Thương

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô  Nhữ Thị Phương Lan

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Đào Thị Mộng Ngọc

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

Cô  Nguyễn Phương Hoa

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Thái Thị Thanh

Thạc sĩ

Giáo viên cơ hữu

x

 

Cô  Nguyễn Thị Mùi

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Trần Thị Năm

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

 

 1. 7. Tổ Địa lí :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Cô Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Nguyễn Văn Luyện

TS

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Nguyễn Hải Nga

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Phạm Thị Xuân Thọ

TS

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Trần Thị Thục

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Nguyễn Thị Kim Loan

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Vũ Như Thiên Hương

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Trần Quỳnh Hoa

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Đỗ Thị Hoài

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Cô Cao Thị Thu Hồng

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Đặng Thị Chiếu Huyền

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Thầy Triệu Thế Khôi

CN

Giáo viên cơ hữu

x

 

Cô Đỗ Mai Lan

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Phạm Thị Bình

Th.S

Giáo viên mời giảng

 

x

Hà Văn Thắng

Th.S

Giáo viên mời giảng

x

 

Cô Mai Thị Thuỳ Dung

Th.S

Giáo viên cơ hữu

x

 

Thầy Trần Ánh Nhật Hưởng

CN

Giáo viên cơ hữu

x

 

 

 1. 8. Tổ GDCD :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Thầy Nguyễn Huỳnh Long

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Nguyễn Thị Kim Dung

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Cô Nguyễn Hoàng Lệ Hằng

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Thầy Nguyễn Thanh Minh

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Cô Tô Thị Lan Hương

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Cô Hồ Thị Ngọc Vương

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Phạm Mạnh Thắng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

 

 1. 9. Tổ Thể dục :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Trần Trường Sơn

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Vân

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Phan Thanh Liên

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Bùi Đình Trọng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Phạm Thị Lệ Hằng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Bùi Ngọc Bích

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Phan Thành Lễ

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Văn Hồng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Minh Hùng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Hiên

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Trần Mạnh Tuấn

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Phạm Ngọc Hân

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Văn Khánh

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Đoàn Tiến Trung

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Đình Phát

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Gấm

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Phan Thị Mỹ Hoa

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Ngô Kiên Trung

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Trần Thụy Ngọc Minh

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Minh Khánh

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Võ Thuận Thành

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Võ Quang Trung

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Sầm Vĩnh Lộc

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Trần Văn Phương

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Đỗ Hoàng Hiếu

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thế Lưỡng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Lê Đình Dũng

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Phạm Đức Minh

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

x

 

Lại Minh Dương

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Đào Hoài Phương

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Hà Văn Thành

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

 

10. Tổ Ngoại ngữ :

Bộ môn Tiếng Anh

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Thái Hồng Phúc

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Thanh Hương

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Lã Phương Di

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Lê Tuyết Minh

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Phan Văn Khởi

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Duy Bảo Khang

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Tú

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Thái Mơ

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Phương Thảo

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Trần Thị Minh Phượng

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Lưu Kiết Đức

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Nguyễn Minh

Th.S

Giáo viên cơ hữu

x

 

Nguyễn Thành Đức

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Hồ Thị Mỹ Vân

Th.S

Giáo viên cơ hữu

x

 

Nguyễn Thị Thu Lan

Th.S

Giáo viên cơ hữu

x

 

Lâm Thanh Lam

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Võ Lê Hoàng Oanh

Th.S

Giáo viên mời giảng

x

 

Trần Ngọc Hữu Phước

CN

Giáo viên mời giảng

 

x

Brando

CN

Giáo viên mời giảng

x

 

Bùi Trí Vũ Nam

Th.S

Giáo viên mời giảng

x

 

Ng Dương Hoàng Minh

Th.S

Giáo viên mời giảng

x

 

Bộ môn Tiếng Pháp

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang dạy tại THTH

Đã nghỉ dạy tại THTH

Hạ Mai Hương

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Huỳng Lê Thiên Trúc

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Hoàng Thị Lợi Minh

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Thức Thành Tín

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Nguyễn Kim Oanh

TS

Giáo viên mời giảng

 

x

Phạm Duy Thiện

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

Võ Thị Thuỷ Tiên

Thạc sĩ

Giáo viên mời giảng

 

x

 

11. Tổ Văn phòng :

Họ và Tên

Học vị

Ghi chú

Còn đang công tác tại THTH

Đã nghỉ công tác  tại THTH

Cô Lưu Quỳnh Trang

CN

Cán bộ cơ hữu

 

x

Cô Huỳnh Thị Thái Hoà

CN

Cán bộ cơ hữu

 

x

Cô Lê Thị Kim Dung

CN

Cán bộ cơ hữu

x

 

Thầy Triệu Thế Khôi

CN

Cán bộ cơ hữu

x

 

Cô Nguyễn Thị Hoan

CN

Cán bộ cơ hữu

x

 

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng Sinh

CN

Cán bộ cơ hữu

x

 

Thầy Trần Trường Thọ

CN

Cán bộ cơ hữu

x

 

Thầy Lê Hồng Quân

CN

Cán bộ cơ hữu

x

 

Cô Chu Thị Quỳnh Trâm

CN

Cán bộ cơ hữu

x

 

 


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1112 
|
 Hôm nay: 1262