• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021


Thêm 5 trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày đăng: 25-01-2010
Đọc: 5869 lượt
 
(Thanh niên) Ngày 23/01, các trường ĐH Hoa Sen, ĐH Luật, ĐH Công nghiệp TP.HCM,   ĐH Hàng hải và ĐH Đồng Tháp đã đồng loạt công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến.

ĐH Hoa Sen

Dự kiến tuyển 2.140 chỉ tiêu (CT). Trong đó bậc ĐH tuyển 1.500 CT gồm các ngành Công nghệ thông tin: 160 CT (A, D1, 3); Mạng máy tính: 80 (D, D1, 3); Toán ứng dụng (Hệ thống thông tin tài chính, Hệ thống xử lý thông tin, Tính toán khoa học và xác suất thống kê): 120 (A); Quản lý công nghệ môi trường: 120 (A, B); Quản trị kinh doanh: 160 (A, D1, 3); Quản trị nhân lực: 80 (A, D1, 3); Marketing: 80 (A, D1, 3); Kế toán (Kế toán, Kế toán - Kiểm toán): 160 (A, D1, 3); Quản trị du lịch và khách sạn nhà hàng: 120 (A, D1, 3); Tài chính ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh ngân hàng): 220 (A, D1, 3); Tiếng Anh (Anh văn thương mại, Biên - Phiên dịch, Sư phạm tiếng Anh trẻ em): 120 (D1); Thiết kế thời trang: 80 (H).

Bậc CĐ tuyển 640 CT gồm các ngành Công nghệ thông tin: 80 (A, D1, 3); Mạng máy tính: 80 (A, D1, 3); Quản trị kinh doanh: 80 (A, D1, 3); Quản trị văn phòng: 80 (A, D1, 3); Ngoại thương: 80 (A, D1, 3); Kế toán: 80 (A, D1, 3); Quản trị du lịch và khách sạn nhà hàng: 80 (A, D1, 3); Anh văn thương mại: 80 (D1). Điểm đáng lưu ý trong bậc ĐH là các ngành có tuyển khối D3 sẽ có sử dụng tiếng Anh trong chương trình học. Những ngành như: Toán ứng dụng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị du lịch và khách sạn nhà hàng, Tài chính ngân hàng ngay khi nhập học sinh viên có thể đăng ký lựa chọn chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh từ năm thứ 3. Ngành Toán ứng dụng môn Toán nhân hệ số 2, ngành Tiếng Anh môn Anh văn nhân hệ số 2, ngành Thiết kế thời trang môn Hội họa nhân hệ số 2. Với bậc CĐ, ngành Quản trị văn phòng có xét tuyển thêm khối C, ngành Anh văn thương mại môn Anh văn nhân hệ số 2. Mức học phí gồm: Bậc ĐH: 1.900.000 đồng/tháng (chương trình tiếng Việt), 2.250.000 đồng/tháng (chương trình tiếng Anh), riêng ngành Quản trị kinh doanh học phí 2 năm sau là 630.000 đồng/tháng; Bậc CĐ là 1.650.000 đồng/tháng. Ngoài ra, trường còn xét tuyển 500 CT bậc TCCN các ngành: Kế toán, Thư ký văn phòng, Du lịch, Công nghệ thông tin và Đồ họa Multimedia.

ĐH Luật TP.HCM

Dự kiến tuyển 1.750 CT, tăng 200 so với năm 2009. Trường tuyển sinh khối A, C, D1, D3 vào các ngành: Luật thương mại, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hành chính, Luật quốc tế, Quản trị luật.

ĐH Công nghiệp TP.HCM

Dự kiến tuyển 8.500 CT, trong đó có 4.000 CT bậc ĐH và 4.500 CT bậc CĐ. Bậc ĐH gồm các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện (A), Công nghệ cơ kỹ thuật cơ khí (A), Công nghệ nhiệt lạnh (A), Công nghệ kỹ thuật điện tử (A), Khoa học máy tính (A), Công nghệ kỹ thuật ô tô (A), Công nghệ may (A), Công nghệ cơ điện tử (A), Công nghệ hóa học (A, B), Công nghệ thực phẩm (A, B), Công nghệ môi trường (A, B), Quản trị kinh doanh (A, D1), Kế toán (A, D1), Tài chính ngân hàng (A, D1), Tiếng Anh (D1). Bậc CĐ gồm các ngành: Công nghệ thông tin (A), Kỹ thuật điện (A), Công nghệ nhiệt - lạnh (A), Cơ khí (A), Cơ khí động lực (A), Công nghệ hóa học (A), Công nghệ hóa dầu (A, B), Công nghệ môi trường (A, B), Công nghệ sinh học (A, B), Công nghệ thực phẩm (A, B), Kinh tế (A, D1), Công nghệ cắt may và thiết kế thời trang (A), Tiếng Anh (D1).

ĐH Đồng Tháp

Dự kiến tuyển 4.800 CT trong cả nước đào tạo chính quy ĐH, CĐ, TCCN. Bậc ĐH: Sư phạm (SP) Toán học (A) 80 CT, SP Tin học (A) 100 CT, SP Vật lý (A) 80 CT, SP Kỹ thuật công nghiệp (A) 40 CT, Khoa học máy tính (A) 200 CT, SP Hóa học (A) 80 CT, SP Sinh học (B) 80 CT, SP Kỹ thuật nông nghiệp (B) 40 CT, Khoa học môi trường (B) 150 CT, Nuôi trồng thủy sản (A, B) 100 CT, Quản trị kinh doanh (A, D1) 150 CT, Kế toán (A) 150 CT, Tài chính - Ngân hàng (A) 200 CT, Quản lý đất đai (A) 100 CT, Quản lý văn hóa (C, D1) 100 CT, Công tác xã hội (C, D1) 100 CT, Việt Nam học (C, D1) 150 CT, SP Ngữ văn (C) 80 CT, SP Lịch sử (C) 80 CT, SP Địa lý (C) 80 CT, Giáo dục chính trị (C) 80 CT, Thư viện - Thông tin (C, D1) 100 CT, SP Tiếng Anh (D1) 80 CT, Tiếng Anh (D1) 100 CT, Tiếng Trung Quốc (C, D1) 50 CT, SP Âm nhạc (N) 40 CT, SP Mỹ thuật (H) 40 CT, Thiết kế đồ họa (H) 40 CT, Giáo dục tiểu học (D1) 100 CT, Giáo dục mầm non (M) 150 CT, Giáo dục thể chất (T) 80 CT.

Bậc CĐ: SP Toán học (A) 50 CT, SP Tin học (A) 50 CT, SP Vật lý (A) 50 CT, SP Hóa học (A) 50 CT, SP Sinh học (B) 50 CT, SP Kỹ thuật nông nghiệp (B) 50 CT, SP Ngữ văn (C) 50 CT, SP Lịch sử (C) 50 CT, SP Địa lý (C) 50 CT, SP Âm nhạc (N) 30 CT, SP Mỹ thuật (H) 30 CT, Giáo dục tiểu học (A, C, D1) 50 CT, Giáo dục mầm non (M) 100 CT, Giáo dục thể chất (T) 50 CT, Tin học ứng dụng (A) 200 CT, Thư viện - Thông tin (C, D1) 50 CT, Thiết kế đồ họa (H) 40 CT, Công nghệ thiết bị trường học (A, B) 50 CT, Địa lý (C, D1) 100 CT. Tiếng Anh (D1) 50 CT.

Bậc TCCN trường tuyển 5 ngành (Giáo dục mầm non, Tin học ứng dụng, Nghiệp vụ lễ tân khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn) với 600 CT.

ĐH Hàng hải

Dự kiến tuyển các ngành đào tạo trình độ ĐH 2.900 CT, trong đó nhóm ngành Hàng hải 870 CT, Điều khiển tàu biển 450; Khai thác máy tàu biển 420. Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ: 1.410; Điện tàu thủy: 70; Điện tủ viễn thông: 70; Điện tự động công nghiệp:140; Thiết kế trang trí động lực và sửa chữa hệ thống động lực tàu thủy (Máy tàu): 120; Thiết kế thân tàu thủy (Vỏ tàu): 180; Đóng mới và sửa chữa tàu thủy (Đóng mới):180; Máy xếp dỡ: 60; Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa: 130; Bảo đảm an toàn hàng hải: 60; Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 130; Kỹ thuật cầu đường: 70; Công nghệ thông tin: 140; Kỹ thuật môi trường: 60. Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh: 620 CT: Kinh tế vận tải biển: 180; Kinh tế ngoại thương: 140; Quản trị kinh doanh: 60; Quản trị Tài chính- Kế toán: 180.

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 60 CT, tuyển sinh trong cả nước. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Ngày thi theo quy định của Bộ GD- ĐT, Khối A. Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 700 (SV). Trường không tổ chức sơ tuyển. Tiêu chuẩn chính trị và sức khỏe: theo tiêu chuẩn chung của Bộ GD-ĐT. Riêng các ngành 101, 102, yêu cầu: Tổng thị lực hai mắt của TS phải đạt từ 18/10 trở lên, không mắc các bệnh khúc xạ, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0,5m và có cân nặng từ 45 kg trở lên. TS vào ngành 101 phải có chiều cao 1,62 m trở lên, vào ngành 102 phải có chiều cao từ 1, 58m trở lên (Nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe để kiểm tra các tiêu chuẩn nói trên sau khi TS đã nhập học). Không tuyển nữ vào các ngành: 101, 102. Điểm sàn trúng tuyển theo 3 nhóm ngành: Nhóm ngành Hàng hải: (870 CT): 101, 102. Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ: (1410 CT): 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh: (620 CT): 401, 402, 403, 404, 405. Căn cứ vào CT của từng ngành, kết quả thi tuyển sinh và nguyện vọng đã đăng ký dự thi của TS để xếp ngành học cụ thể. Nếu TS không đủ điểm vào ngành đăng ký dự thi thì được chuyển sang ngành khác cùng nhóm còn CT và có điểm xét tuyển thấp hơn.

Đặc biệt, năm nay trường dự kiến mở 3 ngành mới gồm: Kinh doanh vận tải biển quốc tế; Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng; Kỹ thuật Cơ - Điện tử.

Hà Ánh - Vũ Thơ - Quang Minh Nhật

 


Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 856 
|
 Hôm nay: 779