• Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
 • Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
  Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11


Ban giám hiệu Trường TH Thực hành ĐHSP nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày đăng: 02-09-2010
Đọc: 30727 lượt

Ban giám hiệu Trường Trung học Thực hành ĐHSP TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015 

 ThS. LÊ THÀNH THÁI

Hiệu Trưởng

Trường Trung học Thực hành ĐHSP

ĐT: (08)38352020 (118)            

Email: thaisac2007@gmail.com

ĐTDĐ:0908.841 636


 


 

ThS. LÊ THỊ LAN ANH

Phó Hiệu Trưởng

Trường Trung học Thực hành ĐHSP

ĐT: (08)38352020(118)          

Email: anhlethth.dhsp@gmail.com

ĐTDĐ: 0909.950 898


 

 

ThS. ĐỖ CÔNG ĐOÁN

Phó Hiệu Trưởng Trường Trung học Thực hành ĐHSP

ĐT: (08)38352020(118)

Email: docongdoan@yahoo.com; ththdhsp.docongdoan@gmail.com

 ĐTDĐ: 0903.365 064

Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Trung tâm bồi dưỡng văn hoá ĐHSP

https://www.facebook.com/TTBDVHDHSPTPHCM
2.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP3.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


4.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1112 
|
 Hôm nay: 1262