• LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020


LỊCH LÀM VIỆC HK2

Ngày đăng: 23-04-2011
Đọc: 5060 lượt

LỊCH LÀM VIỆC KHỐI 12

 

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

1

Thứ 7, 16/04/2011

- Gửi điểm các môn đã có điểm thi học kỳ cho VP
(các môn TIN, GDCD, TD, SỬ, HÓA)

- Giáo viên bộ môn

- Hạn chót gửi điểm cho VP (các môn chưa thi học kỳ)

2

20/04 - 22/04/2011

- Thi học kì 2

- Tất cả các bộ phận

- Nhận bài thi: cuối buổi sáng ngày thi tiếp theo

- Tổ trưởng

3

18/04 - 23/04/2011

- Hoàn thành bảng dự kiến hạnh kiểm (có ý kiến của GVBM)

- GVCN, Giám thị

4

Thứ 5, 28/04/2011

- Nộp điểm và bài đã ráp phách cho VP
(các tổ tự ráp phách bài của tổ mình)

- Tổ trưởng, GVBM

5

03/05 - 06/05/2011

- Trả bài thi cho học sinh vào tiết học đầu tiên của môn theo TKB
(Môn nào thứ 7 mới có tiết, mượn giờ để trả trước)

- Giáo viên bộ môn

6

Thứ 6, 06/05/2011

- Nhận và trả bài phúc khảo

- Tổ trưởng

7

Thứ 7, 07/05/2011

- Duyệt hai mặt giáo dục (11h30)

- BGH, GVCN, Giám thị

8

07/05 - 10/05/2011

-  Ký vào Sổ Gọi tên ghi điểm & ghi kết quả học tập vào Học bạ

- Giáo viên bộ môn, GVCN

9

Thứ 4, 11/05/2011

- GVBM kiểm tra chéo Học bạ
- Báo cáo kết quả kiểm tra cho Tổ trưởng

- Giáo viên bộ môn
- Tổ trưởng

10

Thứ 5, 12/05/2011

- Tổ trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản và thông báo cho các tổ viên chỉnh sửa sai sót.

- Giáo viên bộ môn
- Tổ trưởng

11

Thứ 6, 13/05/2011

- Kiểm tra chéo Sổ điểm & Học bạ (các nội dung của GVCN), báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản.

- GVCN

 

 

LỊCH LÀM VIỆC KHỐI 10 + 11 + 12 (mục 14,15)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

1

Thứ 6, 29/04/2011

- Gửi bảng điểm cho VP (Các môn chưa thi học kỳ)

- Giáo viên bộ môn

2

Thứ 6, 06/05/2011

- Gửi bảng điểm cho VP đã có điểm thi học kỳ
(TIN, NGHỀ, GDCD, CÔNG NGHỆ, TD)

- Giáo viên bộ môn

3

03/05 - 07/05/2011

- Thi học kì 2

- Tất cả các bộ phận

- Nhận bài thi: cuối buổi sáng ngày thi tiếp theo

- Tổ trưởng

4

03/05 - 07/05/2011

- Hoàn thành bảng dự kiến hạnh kiểm (có ý kiến của GVBM)

- GVCN, Giám thị

5

Thứ 4, 11/05/2011

- VĂN, SINH, SỬ, HOÁ nộp Bảng điểm và bài đã ráp phách cho VP
(các tổ tự ráp phách bài của tổ mình)

- Tổ trưởng, GVBM

- TIN, NGHỀ, GDCD, CÔNG NGHỆ trả bài thi cho học sinh theo lịch (đính kèm)

6

Thứ 5, 12/05/2011

- ĐỊA, LÝ, NGOẠI NGỮ, TOÁN nộp Bảng điểm và bài đã ráp phách cho VP (các tổ tự ráp phách bài của tổ mình)

- Tổ trưởng, GVBM

- VĂN, SINH, SỬ, HOÁ trả bài thi cho học sinh theo lịch (đính kèm)

- Giáo viên bộ môn

7

Thứ 6, 13/05/2011

- ĐỊA, LÝ, NGOẠI NGỮ, TOÁN trả bài thi cho học sinh theo lịch (đính kèm)

- Giáo viên bộ môn

- Nhận bài phúc khảo

- Tổ trưởng

8

Thứ 7, 14/05/2011

- Trả bài phúc khảo

- Tổ trưởng

9

Thứ 2, 16/05/2011

- Sinh hoạt chủ nhiệm (7h00 - 7h45)

- BGH, GVCN, Giám thị

- Duyệt hai mặt giáo dục (8h00)

10

16/05 - 18/05/2011

-  Ký vào Sổ Gọi tên ghi điểm & ghi kết quả học tập vào Học bạ

- Giáo viên bộ môn, GVCN

11

Thứ 5, 19/05/2011

- GVBM kiểm tra chéo Học bạ
- Báo cáo kết quả kiểm tra cho Tổ trưởng

- Giáo viên bộ môn

12

Thứ 6, 20/05/2011

- Tổ trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản và thông báo cho các tổ viên chỉnh sửa sai sót.

- Giáo viên bộ môn
- Tổ trưởng

13

Thứ 7, 21/05/2011

- Kiểm tra chéo Sổ điểm & Học bạ (các nội dung của GVCN), báo cáo cho Hiệu phó CM bằng văn bản.

- GVCN

14

CN, 22/05/2011

- HỌP PHỤ HUYNH

- BGH, GVCN, VP, GT

15

Thứ 2, 23/05/2011

- LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC

- Tất cả các bộ phậnBình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 979 
|
 Hôm nay: 677