• Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
 • Lễ Tổng kết năm học 2019-2020
  Lễ Tổng kết năm học 2019-2020


Kế hoạch tổ chức Hội thi KHKT dành cho HS PT (2011-2012)

Ngày đăng: 16-11-2011
Đọc: 3909 lượt

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật dành cho  học sinh phổ thông

năm học 2011-2012

1. Mục đích

Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy thực hành nghiên cứu khoa học trong học sinh cấp Trung học; tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, khuyến khích vận dụng những kiến thức đã học và giải quyết những vấn đề thực tế cuộc sống.Góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong các nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi đang là học sinh của trường THTH.

3. Nội dung

Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong Hội thi bao gồm: Khoa học động vật; Khoa học xã hội & hành vi; Hoá sinh; Sinh học Tế bào & Phân tử; Hoá học; Công nghệ thông tin; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật;  Vật liệu & Công nghệ sinh học; Kỹ thuật: Kỹ thuật điện & Cơ khí; Năng lượng & Vận tải; Phân tích Môi trường; Quản lý môi trường;  Toán học; Y khoa và Khoa học sức khoẻ; Vi trùng học; Vật lý và Thiên văn học; Khoa học Thực vật; Lĩnh vực khác... (Nội dung chi tiết được qui định trong Qui chế Hội thi kèm theo).

4. Hình thức và thời gian tổ chức Hội thi

Hội thi được tổ chức gồm các cấp:

- Cấp Trường THTH: Vòng sơ khảo trong tuần lễ 18/11/2011 đến 3/12/2011;

Vòng chung kết trong tuần lễ 19/12/2011 đến 24/12/2011.

- Cấp TP: các đề tài đoạt giải cao sẽ được dự thi Cấp TP.

5. Thể lệ Hội thi

Sử dụng thể lệ của Hội thi nghiên cứu khoa học Việt Nam – Viet Nam Science Engineering Fair (ViSEF) ban hành kèm theo công văn này.

6. Hội thi cấp cơ sở

6.1. Ban tổ chức hội thi cấp cơ sở:

 1. Trưởng ban: Th.S Lê Thành Thái - Hiệu trưởng
 2. Phó Trưởng ban: Th.S Lê Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng
 3. Th.S Đỗ Công Đoán - Phó Hiệu trưởng : uỷ viên
 4. Các Thầy Cô tổ trưởng bộ môn: uỷ viên

6.2. Hội đồng thẩm định khoa học

 1. Chủ tịch: Th.S Lê Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng
 2. Ủy viên thẩm định: Các Thầy Cô tổ trưởng bộ môn, các giảng viên ĐH các Khoa.

7. Hồ sơ dự thi bao gồm:

a. Đăng ký dự thi (1A);

b. Hướng dẫn lập kế hoạch nghiên cứu;

c. Đồng ý cho phép nghiên cứu (1B) ;

d. Danh mục Người bảo trợ (1)

e. Tóm tắt đề tài nghiên cứu (mẫu 2), trang bìa báo cáo (mẫu 3) báo cáo đề tài dự thi (được viết theo qui định của báo cáo nghiên cứu khoa học).

Các đề tài được chọn để dự thi cấp TP phải viết thêm báo cáo và trình bày bằng tiếng Anh.

BAN TỔ CHỨC

DS HS ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI


Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 1700 
|
 Hôm nay: 1502