• Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021
 • Lễ khai giảng năm học 2020-2021
  Lễ khai giảng năm học 2020-2021


Hội khuyến học trường THTH ĐHSP

Ngày đăng: 02-02-2013
Đọc: 16964 lượt


Ngày 2-1-2013, Hội khuyến học Quận 5 đã ra quyết định công nhận và chuẩn y Ban chấp hành Hội khuyến học trường nhiệm kỳ I ( 2013-2017 ) gồm 09 thành viên như sau :


1/ Bà Lê Thị Vuôn                            Chủ tịch Hội

2/ Bà Lê Thị Bích Ly                       P. chủ tịch Hội

3/ Ông Đỗ Công Đoán                   P. chủ tịch thường trực Hội

4/ Bà Phạm Thị Nhỏ                         Ủy viên thường trực

5/ Ông Trương Xuân Thuấn            Ủy viên thường trực

6/ Ông Lâm Thiếu Quân                  Ủy viên

7/ Bà Lê Thị Kim Dung                   Ủy viên

8/ Bà Chu Thị Quỳnh Trâm            Ủy viên

9/ Bà Lê Thu Hương                      Ủy viên


HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 5          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THTH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

_________                                                          ________________

Quận 5, Ngày 08 tháng 01 năm 2013

THƯ NGỎ

Kính gởi : -    Quý vị phụ huynh học sinh

-         Các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm

-         Cựu giáo viên và học sinh Trường THTH ĐHSP


Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh được tái thành lập ngày 13 tháng 5 năm 1999, tiền thân là trường kiểu mẫu Thủ Đức, là ngôi trường chung của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh .


Với truyền thống hiếu học, nhà trường đã dìu dắt lớp lớp học sinh đạt kết quả cao trong học tập, vững bước vào đời với những thành công nhất định. Tuy nhiên, nhà trường vẫn còn nhiều trăn trở đối với những học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vượt khó để đạt thành tích cao, đồng thời cũng mong muốn được chia sẻ, động viên khuyến khích, bồi dưỡng những tài năng trẻ tiếp tục sự nghiệp trồng người .


Hằng năm, nhà trường đã cố gắng trao những suất học bổng cho học sinh được trích từ nguồn tài trợ của một số mạnh thường quân là các bậc cha mẹ học sinh.


Để tiếp tục khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2012-2013 phối hợp cùng Ban giám hiệu trường THTH ĐHSP đã thành lập Hội khuyến học trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm với mục đích, tôn chỉ là “ Khuyến học-Khuyến tài-Khuyến sư “


Thưa quý vị, với phương châm “ Đông tay thì vỗ nên kêu “, Hội khuyến học trường Trung học Thực hành ĐHSP rất cần sự chia sẻ và kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể quý vị cha mẹ học sinh, các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy nhiệt tình đóng góp vào quỹ khuyến học trường nhằm khích lệ, động viên giáo viên và học sinh có thêm động lực, tự tin hơn trong học tập cũng như công tác .


Tấm lòng vàng của quý vị sẽ được ghi nhận vào sổ truyền thống và đăng tải trên website www.trunghocthuchanhdhsp.edu.vn của nhà trường.


Nơi nhận đóng góp: Hội khuyến học trường Trung học Thực hành ĐHSP, số 280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5 . TP Hồ Chí Minh. ĐT : (08)38352020(118)


Hoặc ủng hộ thông qua số tài khoản của Hội: 1606201041146 (Tài khoản tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú)


Từ tận trái tim, Hội khuyến học trường Trung học Thực hành ĐHSP xin tri ân và rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh, các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để cùng chúng tôi thắp sáng niềm tin cho các em vững bước đến trường.


Trân trọng kính chào !

TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THTH ĐHSP

CHỦ TỊCH (đã ký)

LÊ THỊ VUÔNHỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 5            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THTH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

________                                                          _________________

Số : ______/THTH- ĐHSP Quận 5, Ngày 22 tháng 12 năm 2012

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH

HỘI KHUYỀN HỌC TRƯỜNG THTH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ I ( 2013-2017 )

________

- Căn cứ điều 12 chương III điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội khuyến học Việt Nam .

- Căn cứ quyết định số : 42 /QĐ-HKH ngày 02/01/2013 của Hội khuyến học Quận 5 về việc chuẩn y công nhận Ban chấp hành Hội khuyến học trường THTH Đại học Sư phạm nhiệm kỳ I (2013-2017) .

Ban chấp hành Hội khuyến học trường THTH Đại học Sư phạm nhiệm kỳ I (2013-2017) xây dựng quy chế hoạt động cụ thể như sau :

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành .

- Tuân thủ sự lãnh đạo của Chi bộ trường THTH Đại học Sư phạm, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ban Giám hiệu trường .

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của Ban chấp hành Hội, liên kết phối hợp với các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn trong hoạt động khuyến học và vận động các bậc phụ huynh tham gia xã hội hóa giáo dục .

- Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp vế tinh thần, vật chất của mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài nhà trường .

- Tổ chức, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Hội, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ I và các chủ trương nghị quyết của chi bộ và của Hội cấp trên .

- Quyết định chương trình công tác, kế hoạch cụ thể hàng năm, 6 tháng, quý để thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời vận động thuyết phục thu hút đông đảo các bậc phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp khuyến học .

- Xây dựng quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả quỹ khuyến học, đảm bảo đúng mục đích và theo quy định .

- Phát triển hội viên, hình thành các chi hội theo từng lớp học và các tổ chuyên môn .

Điều 2 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thường trực :

- Thay mặt Ban chấp hành chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, điều hành chương trình công tác của Hội theo định kỳ, họp bất thường khi cần để thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành .

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra hoạt động các chi hội thực hiện nghị quyết của Hội và xét thi đua khen thưởng .

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý tài sản và tài chính của Hội; quản lý và quyết định sử dụng quỹ khuyến học của Hội, quyết định các nội dung thu - chi theo hướng dẫn và quy định của Bộ tài chính .

- Chuẩn bị các nội dung cho hội nghị Ban chấp hành theo định kỳ.

Điều 3 : Nhiệm vụ và quyền hạn của ủy viên Ban chấp hành :

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của BCH và những cuộc họp khác khi có yêu cầu. Tham gia đóng góp xây dựng chương trình công tác chung của Hội. Đề xuất ý kiến về những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách .

- Thường xuyên tuyên truyền, định hướng cho các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân về mục đích và nhiệm vụ công tác của Hội. Tích cực vận động hướng dẫn hội viên tham gia thực hiện các công tác do Hội phát động .

- Đề xuất với BCH trong việc vận động và xây dựng quỹ nhằm bảo đảm cho Hội hoạt động .

- Sâu sát với các chi hội nắm tình hình học tập của học sinh của phụ huynh kịp thời phản ảnh cho BCH và chịu trách nhiệm về công việc của mình do BCH phân công .

CHƯƠNG II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4 : Phân công trách nhiệm trong Ban thường trực :

1/Chủ tịch Hội:

- Chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ nơi hoạt động của Hội. Đồng thời, phụ trách trực tiếp :

+ Công tác tài chính – tài sản của Hội .

+ Công tác tổ chức – thi đua khen thưởng .

- Chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành, ban thường trực, đề xuất các vấn đề lớn để ban chấp hành, ban thường trực thảo luận và quyết định. Đồng thời chỉ đạo thực hiện những vấn đề trên và những công tác khác theo yêu cầu chỉ đạo của Chi bộ và của cấp trên

- Ký các văn bản hành chính theo thẩm quyền và các chứng từ thu - chi theo quy định .

- Chịu trách nhiệm trong quan hệ đối ngoại .

2/ Phó chủ tịch thường trực Hội:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác tuyên truyền, công tác khuyến tài khuyến dạy. Thường xuyên gắn kết với đoàn thanh niên, trưởng khối lớp, với giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình học sinh hiếu học, có ý chí vươn lên học giỏi, giáo viên vượt khó dạy giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, để trong từng mảng công việc có kế hoạch tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời. Tham mưu cho chủ tịch giám sát việc thu-chi quỹ và phụ trách văn phòng Hội .

- Được sự ủy quyền của Chủ tịch, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch trong lúc Chủ tịch vắng và những trường hợp cần thiết. Chịu trách nhiệm trong quan hệ đối nội .

- Cùng với chủ tịch Chủ trì Hội nghị Ban chấp hành

3/ Phó chủ tịch Hội:

- Chịu trách hiệm trực tiếp công tác khuyến học. Thường xuyên gắn kết với ban đại diện CMHS, trưởng khối lớp, với giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình học sinh hiếu học khó khăn, có nguy cơ bỏ học để tham mưu đề xuất trợ cấp học bổng, trợ cấp khác kịp thời .

- Được sự ủy quyền của Chủ tịch điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch trong lúc Chủ tịch vắng và những trường hợp cần thiết .

- Cùng với Chủ tịch chủ trì hội nghị Ban chấp hành .

4/ Ủy viên thường trực Hội:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác kiểm tra, tham mưu đề xuất cho Ban chấp hành, ban thường trực về công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Hội quy định. Cùng với Ban thường trực theo dõi chăm lo khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài .

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình chi hội các khối lớp, tham mưu kịp thời các hoạt động khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài . Trực tiếp phụ trách công tác Hội khối lớp 10 .

Điều 5 : Nguyên tắc hoạt động :

- Ban chấp hành Hội hoạt động theo nguyên tắc: “Theo chế độ dân chủ tập thể và quyết định theo đa số, các bộ phận và cá nhân thành viên được phân công tổ chức thực hiện quyết định của tập thể, các buổi họp hợp lệ phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, biểu quyết theo nguyên tắc quá bán ”.

Điều 6: Chế độ làm việc :

- Ban chấp hành họp định kỳ 4 tháng một lần vào cuối các tháng 8, 12, 4 để thông qua báo cáo hoạt động và đề ra phương hướng quý tới khi cần thiết có thể triệu tập họp bất thường hoặc mở rộng .

- Ban thường trực thực hiện chế độ sinh hoạt 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng để điều hành nội dung công tác theo kế hoạch của BCH, giải quyết một số vấn đề đột xuất (nếu có) và chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành. Khi cần thiết có thể triệu tập họp đột xuất .

- Giao ban với các Chi hội định kỳ theo học kỳ của năm học .

Điều 7: Nguyên tắc quản lí tài chính: theo đúng quy định của Bộ tài chính, công khai các khoản thu chi, mọi chứng từ phải có chữ ký của Chủ tịch Hội, kế toán và thủ quỹ. Lập tài khoản do Chủ tịch Hội làm chủ tài khoản để thuận lợi cho việc đóng góp của mạnh thường quân (có ủy quyền cho Phó chủ tịch thường trực Hội)

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Các thành viên Ban chấp hành, các chi hội có trách nhiệm thực hiện quy chế này .

Điều 9: Quy chế này được Ban chấp hành thông qua ngày 12/01/2013, và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này phải do Ban chấp hành quyết định .


TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC

CHỦ TỊCH

Thông báo mới


- Xem ĐIỂM CHUẨN tuyển sinh lớp 10 chuyên,
năm học 2020 - 2021 theo đường link: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/index.php?option=contents&id=14351

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 345 
|
 Hôm nay: 723