• Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014
 • Lễ tổng kết năm học 2013-2014
  Lễ tổng kết năm học 2013-2014

Thông báo mới

Các hoạt động mới:


1/Đã có bằng TN năm học 2011-2012. HS nhận tại VP trường vào các buổi chiều trong tuần (14h00 - 16h30). Mang theo CMND khi đến nhận bằng.

2/Trường TH Thực hành ĐHSP đã phát hành kỷ yếu kỷ niệm 15 năm thành lập Trường, cựu GV, HS và PHHS có nhu cầu xin liên hệ với văn phòng.
Video tư liệu

1.Bài hát truyền thống

2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng

  
 Hôm qua: 2 
|
 Hôm nay: 344